Chính sách bảo mật

Chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu và quản lý dữ liệu người dung theo chính sách bảo mật sau:

Dữ liệu chúng tôi thu thập và xử lý

Chúng tôi sẽ thu thập các dữ liệu sau:
  • Chúng tôi sẽ thu nhập dữ liệu : họ và tên , email khi mà bạn đăng kí trên trang web của chúng tôi đó là các dữ liệu cần thiết
  • Chúng tôi cũng sẽ thu thập thông tin khi mà bạn sử dụng extension , điều này đã bao gồm trong dịch vụ của chúng tôi
  • Chúng tôi cũng sử dụng các công nghệ khác nhau để thu thập thông tin và điều này có thể bao gồm việc gửi các yêu cầu để thu thập dữ liệu. Nó sẽ giúp chúng tôi cải thiện các dịch vụ của chúng tôi và trải nghiệm của bạn, xem tính năng của dịch vụ của chúng tôi được thông báo.

Sử dụng dữ liệu

Chúng tôi thu thập cho các mục đích chung:Phân tích dữ liệu, cải tiến dịch vụ, chăm sóc khách hàng và nghiên cứu. Thông tin này và tài khoản của bạn sẽ được lưu trữ vô thời hạn để bạn có thể gia hạn dịch vụ bất kỳ lúc nào.

Cookies

Chúng tôi không thu thập bất kì cookie nào của bạn

Chia sẻ dữ liệu

Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc sử dụng thông tin cá nhân của bạn.
Chúng tôi sử dụng các kỹ thuật tiêu chuẩn để bảo vệ chống lại sự truy cập trái phép vào dữ liệu chúng tôi lưu trữ về bạn, bao gồm thông tin cá nhân, dữ liệu thuộc về bạn.

Về trẻ em

Quyền riêng tư của trẻ em. Chúng tôi không cung cấp tiện ích mở rộng trình duyệt của mình cho trẻ em sử dụng. Nếu bạn dưới 13 tuổi, bạn không được sử dụng hoặc cung cấp cho chúng tôi bất kỳ thông tin nào mà không có sự tham gia của cha mẹ hoặc người giám hộ. Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân về và / hoặc về trẻ em. Nếu bạn tin rằng chúng tôi có thể có bất kỳ thông tin cá nhân nào như vậy, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:  [email protected]

Bảo mật

Chúng tôi thực hiện các bước hợp lý để bảo vệ thông tin nhận dạng cá nhân khỏi bị mất, sử dụng sai và truy cập trái phép, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy. Tuy nhiên, bạn nên nhớ rằng không có đường truyền Internet nào là hoàn toàn an toàn hoặc không có lỗi. Đặc biệt, email được gửi đến hoặc từ các trang web có thể không an toàn. Các thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư Chúng tôi có thể sửa đổi Chính sách Bảo mật này theo thời gian. Việc sử dụng thông tin chúng tôi thu thập bây giờ phải tuân theo Chính sách bảo mật có hiệu lực tại thời điểm thông tin đó được sử dụng.
Nếu chúng tôi thực hiện những thay đổi lớn trong cách chúng tôi thu thập hoặc sử dụng thông tin, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách đăng thông báo trên trang web hoặc gửi email cho bạn.

Tùy chọn liên lạc

Bạn có thể sửa đổi tùy chọn hoạt động của mình / hoặc chọn không nhận các thông báo cụ thể bất kỳ lúc nào.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn cảm thấy quyền riêng tư của mình không được xử lý theo Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi hoặc nếu bạn tin rằng quyền riêng tư của bạn đã bị xâm phạm bởi bất kỳ người nào trong quá trình sử dụng dịch vụ, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ [email protected] và bộ phận thẩm quyền của chúng tôi sẽ nhanh chóng xử lí